Control Union

Services

CONTROL UNİON - FAİR CHOİCE STANDARDI

Günümüzde, dünyanın sosyal ve çevresel talepleri sosyal ve çevresel denetim için belirli sertifikasyon araçlarının şirketler ve çiftçiler arasında benimsenmesi gerekmektedir.

Control Union sosyal ve adil ticaret standardı - CU Fair Choice - insan, sosyal, çevresel ve ekonomik ilkelerin geliştirilmesine dayanır. Fair Force Sertifikalı olmak için, şirketler standartta listelenen kriterlere uyum göstermek zorundadır.
İşletmelerin CU Fair Choice sertifikası sahibi olması çevreye duyarlı tüketicilerin taleplerini karşılayan sürdürülebilir kalkınma ve sosyal koşulların iyileştirilmesine kararlı olduklarının garantisidir.

CU Fair Choice aşağıdaki kriterleri temel almıştır:

  • Sosyal – ILO Sözleşmelerine ve ulusal mevzuata uyumluluk
  • Çevresel – Doğal kaynaklar, su, atık ve biyolojik çeşitlilik yöntemi
  • Fair Trade ve yönetim sistemi (tercihe bağlı)
  • Ekonomik – Şeffaflık