Control Union

HİZMETLER

RADYASYON MUAYENESİ

YASAL DÜZENLEMELER, İNSAN SAĞLIĞINI KORUMA AMACIYLA RADYASYON MUAYENESİNİ ZORUNLU KILMIŞTIR.

Günümüzde çeşitli sanayi ve kuruluşlarında üretilmekte ve kullanılmakta olan pek çok cihaz radyasyon yaymaktadır. Çevreye yayılan radyasyon, insan, hayvan ve bitki sağlığına olumsuz etkiler yaparak ekolojik dengeyi bozmaktadır. Ayrıca ülkemize ithal edilen pek çok hurda, içerisinde radyoaktif maddeler barındırmaktadır.

Radyasyon kontrolünün yapılması başta insan sağlığını koruma olmak üzere yasal düzenlemelerin zorunlu kılması nedeniyle uygulanmaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda 10. maddesinde yer alan “İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlar.” cümlesi ile işçi sağlığı ve güvenliği için radyasyon muayenesi zorunlu kılınmıştır. 
radyasyon kontrolü radyasyon muayenesi radyasyon ölçümü