Control Union

BİLGİ BANKASI

Periyodik Muayene Kimler Tarafından Yapılır ?

Periyodik Muayene Kimler Tarafından Yapılır ? Periyodik Muayene Uygulamasının İşyerlerine Avantajları Nelerdir ?

Periyodik muayene endüstri alanındaki belirli işyerlerindeki ekipmanların ilgili yasalar çerçevesinde standartlara uygun sağlıklı çalışıp çalışmadığının kontrolüdür.Örnek vermek gerekirse tıpkı araçların trafikte güvenli sürüş için standartlara uygun olup olmadığını belirlemek için yapılan periyodik muayene işlemi gibi düşünebiliriz.

İş makinalarının ve ekipmanların periyodik muayeneside bu örnekteki gibidir.Bu periyodik muayenede işyerlerinde çalışan makina ve ekipmanların iş sağlığı ve güvenliği açısından uygun olduğuna yada olmadığına dair rapor verilmektedir.Bu raporların içeriği tamamen mevzuatta tanımlanmış standartlara ve kurallara göre hazırlanmaktadır.

İş kazalarının arttığı ve bazılarının malesef üzücü sonuçlar doğurduğu günümüzde belirli makina ve ekipmanlara periyodik muayene uygulamasının yapılması “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü”nün ilgili maddelerince zorunlu kılınmıştır.Bu makina ve ekipmanlara örnek vermek gerekirse kaldırma ve iletme makinaları ve basınçlı kapları örnek olarak verebiliriz.

Basınçlı kap periyodik kontrol-muayene

Periyodik muayene faaliyetlerini yetkin,tecrübeli personele sahip gözetim ve denetim firmaları yapmaktadır.Periyodik muayene ve kontrol uygulamasını yürüten tüm firmalar tarafsız olmakla mükelleftirler.Ekipmanların çeşitine göre muayene işlemini uygun branşlardaki uzman kişiler yürütmektedir.Örneğin basınçlı kap, kaldırma ve iletme makinalarının periyodik muayenesini makine mühendisleri ve teknikerleri tarafından yapılması gerekir.Bir başka örnek vermek gerekirse asansörlerin periyodik muayenesini elektrik yada makine branşındaki uzman yetkili kişiler yapmaktadır.

Periyodik muayenesi yapılmış makine ve ekipmanlar daha verimli çalışarak iş performansını doğrudan etkilemektedir.Bunun yanı sıra işyerlerinde doğacak olası iş kazalarını minumum seviyeye düşürmektedir.İş kazalarını hem en aza indirmek hemde iş verimliliğini artırmak için düzenli olarak periyodik muayene kontrolünün yapılması işyerlerine ve çalışanlara büyük avantaj sağlamaktadır.

Control Union,periyodik muayene,kontrol faaliyetlerini tecrübeli,uzman personeliyle ve kalibre edilmiş teçhizatları kullanarak gerçekleştirmekte ve raporlamaktadır.