Control Union

BİLGİ BANKASI

Gözetim Şirketlerinin Hizmetleri

Gözetim şirketleri ticari kurallar çerçevesinde ilgili ürünlerde aranan özelliklerin kalite, kontrol, tartma gibi işlemleri yaparak ilgili raporları düzenleyen kuruluşlardır.

Gözetim ilgili ürünlerin satış sözleşmelerinde kalite, etiketleme, ambalaj, yükleme ve taşıma gibi adı geçen işlemlerin ne derecede uygun olup olmadığını kontrol edilmesidir.Bu kontrol işlemleri gözetim şirketi aracılığı ile yapılmaktadır.Uluslararası gözetim şirketleri ticarete konu olan ürünlerin kalite kontrol işlemlerini hiçbir taraf gözetmeksizin yapması gereklidir.

Gözetim firmaları kanunlar gereği kuruluş işlemleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından tamamlandıktan sonra hizmet verebilmektedirler. Gözetim şirketleri ticarete konu olan ürünlerin miktarını, kalitesini denetlerken aynı zamanda döviz kuru, ürün fiyatlandırması ve gümrük sınıflandırmasının doğruluğunu saptamada hizmet vermektedir.

Gözetim şirketi

Bunların yanı sıra gözetim şirketi söz konusu ticaret sırasında alıcı ve satıcı arasında ileride doğabilecek olası anlaşmazlıkların ve sonucunda ortaya çıkabilecek zararların önlenmesinde önemli rol oynamaktadır.Böylelikle ithalatçılar ve ihracatçılar için önemli ölçüde kolaylık ve güvenli ticaret sağlanmaktadır.

Gözetim firmalarının faaliyet alanları arasında tarım ve sanayi ürünleri başta gelmektedir.Bu ürünlere örnek vermek gerekirse tahıllar, tohumlar, yağlı tohumlar, bitkisel ve Hayvansal yağlar, şeker, melas, Kömür, çimento, kimyasal ürünler, petrol ürünleri,demir çelik ürünleri, hurdalar, gübreler ve bioyakıtlardır.
Verecekleri rapordan doğrudan sorumlu olan gözetim şirketleri alıcı satıcı daha az anlaşmazlık çıkmasını temin eder ve bu taraflar arası anlaşmazlıkları çözmektedir.