Control Union

Blog

BİZ KİMİZ?

Hızlı ilerleyen uluslararası tedarik ve değer zinciri dünyasında, büyük sorunlarla karşı karşıyayız.
Büyük zorluklar anlaşıldığı zaman daha küçük ve yönetilebilir hal alır. Control Union olarak, bunu gerçekleştirmek için daha mantıklı bir yaklaşımda bulunmaktayız. Nasıl'a, neden'e, ne zaman'a ve nerede'ye bakıyor, sadece sorunların çözümü için değil, aynı zamanda bunları engellemek için ne yapabiliri sorguluyoruz. Bu sadece "fiil" anlamı taşımıyor. Bu "düşünme", “sahiplenme” ve “yenilik” anlamına geliyor.
 
Eğer dünyaya olan bakış açımızı değiştirirsek, bir şeyleri daha farklı görme fırsatını yakalamış oluruz.
Artan nüfus, küreselleşme, mahsul verimi üzerindeki baskı, gıda güvenliği, sürdürülebilirlik ve güçlendirilmiş sosyal ve etik standartlar şeffaflık üzerinde daha fazla vurgu ile şirketlerin daha iyi performans sergilemesi için baskı kurarak ham madeden son kullanıcaya kadar izlenebilirlik ve uygunluk adına tedarik zincirinde faaliyet gösterirler. Ürün endüstrilerinin bugün karşılaştığı ana zorluk;  dünya çapındaki operasyonlarında bir dizi genel standardın gerekliliklerini yerine getirmektir.
Ürün gözetiminde, sertifikasyonda, teminat yönetiminde, endüstriyel gözetim ve lojistikte
ve bunu yerel düzenlemelerin ve durumların geniş ölçüde ülkeden ülkeye değiştiği bir çevrede başarıyoruz.
 
Çalışanlarımız uzun yıllardan beri kazanılan zengin bir deneyim ve bilgiye sahiptir ve onlar bizim en harika varlığımızdır. Onlar bizim işimizi ve daha da önemlisi müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlar
ve Control Union'ın küresel bir özerk varlık içinde gelişmesinde yardımcı olurlar.
 
Bunlarla ne demek istiyoruz?
 
İnsanlara değer ve yetki verildiği ayrıca herkesin söz sahibi olduğu bağlı bir kuruluş haline geldiğimizi kastediyoruz. Control Union çalışanları, en iyi hizmet çözümlerini bulmada ve sunmada benzersiz yerel tecrübe ve bilgilerini kullanmaları için teşvik edilmektedir. Hem yurtiçinde hem de küresel olarak çok uluslu müşterilerimize hizmet etmek, karmaşık, dinamik ve değişen dünyada sürekli olarak doğru çözümleri bulmak.
 
Control Union, tedarik ve değer zinciri çözümleri ilgili kişilerce geliştirilir.  70 ülkeden fazla ofisimiz ile ürün tedarik zincirinde rakipsiz tecrübeye sahiptir. Biz, düşük maliyetli ürün gözetiminde profesyonel hizmet, yük bölge gözetimi, ürün ve yükleme gözetimleri, draft survey, miktar garantili hizmet, numunelendirme ve kontrata göre mühürleme, toksik olmayan haşere kontrolü, ağırlık ve miktar belirleme, stok gözetimi & ölçümü ve depo gözetiminde etkin maliyetli profesyonel hizmet sağlarız.  Ayrıca, sağladığımız uluslararası laboratuvar hizmetiyle, gıda güvenliği dahil olmak üzere geniş bir ürün dizisi için kalite analizlerinde hızlı geri dönüş güvencesi ile övünmekteyiz.
 
Kuru ya da sıvı tüm yüklerde, müşterilerimize yerel ve uluslararası destek sağlarız. Buğday, yağlı tohumlar ve yan ürünleri gibi gıda ürünlerinden melas, bitkisel yağlar, şeker, yem ve katkı maddeleri, meyve ve sebzeler veya biyo-yakıt, biyo-kütle, gübreler ve kömür & maden gibi diğer ürünlere olan yaklaşımımız aynıdır.
 
Control Union olarak, dünya genelinde yaklaşık her ülkede kabul görmüş geniş bir sertifikasyon hizmet yelpazesi sunmaktayız. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlamakta
ve ihtiyaç duydukları anda müşterilerimize gerekeni sağlamak için objektif ve tarafsız hizmet vermekteyiz. Dünya çapında birçok akreditasyona sahibiz. Bu bize her zaman, zamanında hizmet verebilme esnekliğini ve hızını vermektedir. Control Union olarak bizim için bu, tarım, su ürünleri yetiştiriciliği, gıda güvenliği, yem, ormancılık, tekstil, biyo-yakıt ve biyo-kütle içeren geniş bir program yelpazesi içinden müşterilerimiz adına sürdürülebilirliğe odaklanarak yüksek kaliteli hizmet sunmaktır.
 
Güvenlik önemlidir ve biz ürün güvenliğine, gıda güvenliğine, personelimizin güvenliğine,
çalışmak olduğumuz çevre ve toplulukları korumadaki sorumluluklarımıza önem veririz. Control Union'da her ne yaparsak yapalım, değerlerimiz her aktivitenin merkezindedir. Dünya çapındaki operasyonlarımız boyunca, çözümler geliştirirken, uygularken, yürütürken ve denetlerken bütün müşterilerimize izlenebilirlik sunmaktayız.
 
Her şey web portalımız üzerinden tamamen izlenebilir ve ayrıntılı veri kullanımıma uygun hale getirilir. Örneğin; özel ürün zincirleri, markaları ve şirketleri için tarım uygulamaları, sosyal kriterleri, su ayak izi ve sera gazı emisyonları daha fazla ve daha fazla müşterimiz kendilerine özel sürdürülebilir programları tercih etmektedir. Uluslararası uzman kadromuz sosyal, çevresel ve ekonomik denetim gereksinimlerine ve çiftçi, ormancı, işlemeci ve tüccar uygulamalarına aşinadır. Bu deneyim ve bilgi bize bu özelleştirilmiş programları global ölçekte sunmamızı sağlar.
 
Control Union olarak biz, tüm tedarik zinciri süresince yüksek kalitede bağımsız ve güvenilir çözümler sunmaya odaklandık. Profesyonel ekibimiz, tarafsız ve objektif tedarik zincir denetim hizmeti sağlamaya kendini adamıştır. Lokasyon, idari kontroller ve özel uzman numunelendirme denetimleri sağlıyoruz. Etkili Teminat Yönetimi hizmet araçlarımız üreticiler, tüccarlar, distribütörler ve finansal kurumlar tarafından kullanılmaktadır. Riski azaltmaya ve krediye erişime yardımcı olarak,
stoklama süresi boyunca ürünlerin sürekli kontrolünü sağlar, müşterilerimize ticari finansmana dahil işlemsel riskleri azaltmaya yardımcı oluruz. Depolama süresi boyunca, nakliye sürecinin baştan sona her adımında, ve depolama alanına giren ya da çıkan stoğun tespitini yapmaktayız. Ticari finansman operasyonlarına konu olan silo, depo, tank ve alanların değerlendirilmesinde, istiften önce ya da istif esnasında olası risklerin ya da mallarla ilgili tehlikelerin tespitinde geniş bir deneyime sahibiz.
 
Control Union, Endüstriyel Denetimi küresel petrol ve gaz sektöründe test ve belgelendirme hizmeti sağlamaktadır. Uzman bilgi ve test teknolojilerimizle, tedarik zincirindeki tüm ekipman tiplerinde
gözetim, test ve sertifikasyon için güvenilir iş ortağıyız. Yerel deneyimlerimiz sayesinde, düzenleme ve mevzuatın gelişmekte olduğu bölgelerdeki müşterilerimize yol gösterebilmekteyiz. Tüm ofislerimiz ISO9001 ve OHSAS18001 göre belgelendirilmiştir ve dünya çapında özel sektöre ait grubun bir parçası olarak talep edilen heryere gitmeye hazır esnek ve bağımsız bir iş ortağıyız.
 
Tüm bunlar demektir ki; tercih etmiş olduğunuz iş ortağınız Control Union ile riski azaltabilecek ve büyük operasyonel verimliliği sağlayabilecek, sürdürülebilir, karlı ilişkiler sunan bilgi ve deneyime sahip çok uluslu bir uzman bir ekip ile çalışıyor olduğunuzdan emin olabilirsiniz. Müşterimizin ihtiyaçlarına ve zamandan kazanmak için hızlı sonuçlar sunmaya karşı oldukça duyarlıyız.
Global tedarik ve değer zincir yönetimine gelindiği zaman, biz güvenilir uzmanlarız.
Biz CONTROL UNION'ız.